Program Czyste Powietrze

Ogólnopolski Program Czyste Powietrze z Budżetem 103 miliardy złotych ma w założeniu poprawić jakość powietrza i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Trwa nieustannie od 2018 roku, a ostatnie wydatkowanie środków może nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia 2029 roku.

 

Do kiedy?

31 grudzień 2027 roku to moment, w którym zastaną podpisane ostateczne umowy, dlatego wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej.

 

Kto może starać się o dofinansowanie?

Zarówno właściciele, jak współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także: „wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 

Ile i na co?

Z pomocą dotacji możemy wymienić stare urządzenia grzewcze na ekologiczne źródła ciepła.

Wyróżnione są dwa progi dotacji:

  • Poziom podstawowy – do 30 000 zł
  • Poziom rozszerzony – do 37 000 zł

 

Koszty, jakie kwalifikują się do projektu:

Podłączenie do sieci ciepłowniczych wraz z przyłączem, pompy ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł: gazowy, węglowy, na pellet, ogrzewanie elektryczne, instalacje c.o. i c.w.u., fotowoltaika, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

 

Jak łatwo można złożyć wniosek?

  • Zanieść do urzędu miasta
  • Wysłać online
  • Złożyć w placówce bankowej

 

 Przypominamy, że w Centrum Instalacji Ekologicznych SIB pomagamy uzupełniać wnioski o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze.