Program Czyste Powietrze

Ogólnopolski Program Czyste Powietrze z Budżetem 103 miliardy złotych ma w założeniu poprawić jakość powietrza i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Trwa nieustannie od 2018 roku, a ostatnie wydatkowanie środków może nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia 2029 roku. Nowy Rok to nowe zmiany. Przygotowaliśmy dla Was aktualizację informacji na rok 2023.

 

Program Czyste Powietrze Bielsko-Biała

Program wspierający wymianę starych kotłów

 

Do kiedy można składać wnioski?

31 grudnia 2027 roku to moment, w którym zostaną podpisane ostateczne umowy, dlatego wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej.

 

Najważniejsze zmiany w Czystym Powietrzu 2023

 • Podwyższenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.
 • Zwiększenie intensywności dofinansowania.
 • Wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku od towaru i usług (VAT).
 • Urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen.
 • Podniesienie maksymalnych kwot dotacji.
 • Wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.
 • Wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w programie.

 

Możliwość złożenia dwóch wniosków

Od stycznia 2023 roku w programie można złożyć drugi wniosek po wcześniejszym rozliczeniu pierwszego. Kolejne wsparcie musi finansować inne koszty kwalifikowane. Warto jednak zaznaczyć, że do tej liczby nie wliczają się wnioski o dofinansowanie złożone do dnia 14.05.2022 rok. Dotacja na termomodernizacje może być udzielana i wypłacana na budynek/lokal mieszkalny wyłącznie w ramach jednego wniosku.

 

Inne zmiany w programie

 • Brak konieczności rozliczania źródła ciepła w pierwszym wniosku o płatność.
 • Uproszczenie zasad rozliczeń wniosków  o płatność w celu przyśpieszenia wypłat dotacji.
 • Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji programu.
 • Uspójnienie terminów rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia w ścieżce zwykłej i ścieżce bankowej: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu objętego dotacją do 150 000 złotych.
 • Możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną -> więcej informacji w SIB.

 

Kto może starać się o dofinansowanie?

Osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 

Ile i na co? Wysokość dofinansowania

Z pomocą dotacji możemy wymienić stare urządzenia grzewcze na ekologiczne źródła ciepła: pompa ciepła powietrze/woda,  pompa ciepła powietrze/powietrze,  gruntowa pompa ciepła,  kocioł gazowy kondensacyjny,  kotłownia gazowa, kocioł olejowy kondensacyjny,  ogrzewanie elektryczne,  kocioł zgazowujący drewno (tylko do  30 czerwca 2023 roku), kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie, kocioł na pellet drzewny (tylko do  30 czerwca 2023 roku), kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. Sprawdź, jak zmieniły się poziomy dofinansowań:

 • Poziom podstawowy – z 30% na 40 – 55%
 • Poziom podwyższony – z  60% na  70 – 80%
 • Poziom najwyższy – z 90% na 100%

 

Dodatkowe informacje dotyczące podwyższenia progów

 • Podstawowy poziom dofinansowania – dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135  000 zł.
 • Podwyższony poziom dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

1894 zł  w gospodarstwie wieloosobowym

2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 • Najwyższy poziom dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

1090 zł  w gospodarstwie wieloosobowym

1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

program na wymianę kopciucha

realizacja SIB w ramach programu Czyste Powietrze

 

Jak łatwo można złożyć wniosek?

 • Zanieść do urzędu miasta.
 • Wysłać online.
 • Złożyć w placówce bankowej.

 

Centrum Instalacji Ekologicznych SIB, a wsparcie w dotacji

Zapraszamy do skorzystania z usług Centrum Instalacji Ekologicznych SIB przy realizowaniu dofinansowania z programu Czyste Powietrze Bielsko-Biała, Buczkowice i okolice. Oferujemy:

 • darmową wycenę,
 • pomoc w uzyskaniu dotacji,
 • profesjonalny montaż urządzeń grzewczych,
 • fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji dotacji,
 • najwyższą jakość kotłów i pomp ciepła – najlepszych producentów.

 

ZAPRASZAMY PO WIĘCEJ INFORMACJI:

Monika Dobija:
m.dobija@ogrzewaniesib.pl
Dotacje i dofinansowania