Dofinansowania

 

Ustawa antysmogowa wymusza wymianę starych kopciuchów w całym kraju. Odnawialne źródła energii wydają się być jedyną szansą na niskie rachunki i dają poczucie niezależności od podwyżek cen. Nowoczesne kotły są bardziej wydajne, dlatego gwarantują oszczędność i ekologiczny system grzewczy. Ceny: pomp ciepła, fotowoltaiki, rekuperatorów, kotłów na nieszkodliwe dla środowisko paliwa, ocieplenia domu – drożeją. Niestety, nie każdego stać na nowe, eko inwestycje.

Na szczęście z pomocą przychodzą dofinansowania, zarówno ogólnopolskie, jak i powiatowe, gminne. Najbardziej popularnym jest program Czyste Powietrze, w którym do 11 lutego 2022 roku złożono prawie 400 000 wniosków na łączną kwotę 6 662 393 829 zł.

 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Jeżeli naszym celem jest zdobyć dofinansowanie na ekologiczny kocioł w pierwszej kolejności musimy zweryfikować programy, w których aktualnie odbywa się nabór wniosków. W tym celu najlepiej prześledzić strony rządowe, jak i wojewódzkie, powiatowe, gminne, a w razie potrzeby wykonać telefon lub napisać emaila, aby otrzymać więcej informacji o projektach.

O aktualnych dofinansowaniach często informują na grupach społecznościowych dotyczących dotacji. Jeżeli wiemy już, jaka inwestycja będzie dla nas idealna, warto śledzić strony www i kanały internetowe firm, które świadczą usługi realizacji konkretnych zleceń w ramach dofinansowania.

 

 

Kto może skorzystać z programu?

W każdym programie obowiązują kryteria, które musi spełnić beneficjent, aby otrzymać wsparcie finansowane na inwestycję. Wymagania dotyczą najczęściej konkretnego miejsca zamieszkania, standardów budynku, wynagrodzenia osoby starającej się o dofinansowanie, czy też rodzaju inwestycji. Wszystkie wymogi są ściśle określone w regulaminie programu.

Dla przykładu osoba, która zamierza zabrać udział w Programie Czyste Powietrze musi spełniać następujące kryteria:

  • osoba fizyczna,
  • właściciel/współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim to budynku (konieczność posiadania osobnej księgi wieczystej).
  • konkretny dochód miesięczny na jednego członka: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe), 1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

 

Co zyskasz dzięki pomocy z dofinansowania?

Dofinansowania to ogromne wsparcie dla społeczeństwa. To one pokrywają część kosztów kwalifikowanych. Kwoty zależne są od dotacji. W Czystym Powietrzu mogą wynieść 30000 zł – 69000 zł i są ściśle związane z poziomem dofinansowania (podstawowy, podwyższony, najwyższy).

Dzięki programom wspierającym ekologiczne rozwiązania otrzymasz coś więcej niż pieniądze. Firmy usługowe zajmujące się np. systemami grzewczymi, chętnie współpracują z beneficjentami, ponieważ doskonale wiedzą, jak przebiega proces realizacji zlecenia w ramach projektu. Dofinansowania pozwalają uzyskać rzetelną pomoc profesjonalistów na każdym etapie starania się i wydatkowania otrzymanych środków.

 

 

Dotacje unijne

Wsparcie w ramach dofinansowań jest możliwe przede wszystkim dzięki pomocy z Unii Europejskiej. To z założeń różnych, unijnych programów wynika potrzeba stworzenia wsparcia społeczeństwa polskiego. Dotacje unijne związane z możliwością zakupu nowych, ekologicznych kotłów i urządzeń OZE mają główne założenie: zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Unia Europejska chętnie przyznaje środki państwom, które deklarują się działać zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami. Dla przykładu nowy program Moje Ciepło powstał w oparciu o Europejski Zielony Ład, a Czyste Powietrze finansowane jest z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz również z budżetu UE. Komisja Europejska zapowiedziała, że nie będzie wspierała pieniężnie projektów, w których kopciucha mają zastąpić kotły węglowe. Skutki tej decyzji widoczne są od 2022 roku w programie Czyste Powietrze, w którym nie można już składać wniosków o dofinansowanie pieców na węgiel.

 

Program Czyste Powietrze

To ogólnopolski program warty 103 miliardy złotych. Jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Trwa od 2019 roku i ostatnie środki z programu Czyste Powietrze zostaną wydatkowane w 2029 roku.

Pieniądze beneficjenci mogą wykorzystać na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem i montażem ekologicznych źródeł ciepła: pompy ciepła, systemy ogrzewania elektronicznego oraz kotły gazowe, olejowe, a także na biomasę. Od 2022 roku nie można składać wniosków o dotacje na zakup kotła węglowego. Jednak dobrą wiadomością jest fakt, że zwiększyła się kwota na najwyższym poziomie dofinansowania do maksymalnie 69 tysięcy złotych. Podstawowe i podwyższone dotacje wynoszą 30 000 – 37 000 zł.

Wniosek w programie można złożyć osobiście w właściwym urzędzie miasta, wysłać online lub złożyć w placówce bankowej.

 

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

To program na poziomie gmin i miast, który wspiera ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez dofinansowanie wydajnych i ekologicznych urządzeń grzewczych. PONE wspiera również inicjatywy związane z zakupem i montażem OZE. Warunkiem koniecznym udziału w programie jest likwidacja nieefektywnego kopciucha.

Nabory są uzależnione od danej gminy. Różni się również procent dofinansowania. Najczęściej beneficjenci mogą liczyć na pokrycie ok. 50% kosztów kwalifikowanych, ale w niektórych miejscach jest to nawet 80%!

 

Program Stop Smog

Program Stop Smog realizowany jest dla gmin i jej mieszkańców w ramach środków funduszy Termomodernizacji i Remontów. Umożliwia wymianę i likwidacje starych urządzeń grzewczych na niskoemisyjne źródła ciepła. Dla gmin do 100 tysięcy mieszkańców finansowanie wynosi do 70%, a dla gmin o większej ilości mieszkańców – poniżej 70%.

 

Program Moje Ciepło

W 2022 roku ruszy ogólnopolski program Moje Ciepło. Wnioski w ramach dofinansowania będzie można składać na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku, a na beneficjentów czeka 7 000 – 21 000 tysięcy złotych na sfinansowanie inwestycji związanych z pompami ciepła. Na najwyższe kwoty mogą liczyć rodziny wielodzietne. Zakup i montaż urządzenia dotyczy wyłącznie nowo powstałych domów lub pomp ciepła, które zostały zamontowane od 1.01.2021 rok.

 

 

Dotacje unijne 2021 – 2027

Z rządowej strony możemy dowiedzieć się, że Polska otrzymała Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 w wysokości około 76 miliardów euro. 72,2 miliardy euro pochodzi z polityki spójności, a pozostałe 3,8 miliarda euro z Funduszy na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Z kwoty 60% funduszy zostanie przyznanych na poziomie krajowym, a pozostała część zasili programy regionalne w 16-nastu województwach.

W nowej perspektywie unijnej wsparcie otrzymają takie sektory jak: innowacja, infrastruktura, badania, edukacja i sprawy społeczne, przedsiębiorczość, klimat, ochrona środowiska, energetyka, cyfryzacja. Największa kwota w wysokości 25,1 miliardów euro zostanie przyznana na realizację programów krajowych w zakresie Infrastruktury i Środowiska. Na szczególne wsparcie do 2027 roku mogą liczyć działania, które wspierają ochronę środowiska.

Co wydaje się dość istotne to fakt, że zostało wybranych sześć województw (śląskie, dolnośląskie, małopolskie, lubelskie i łódzkie), które będą mogły skorzystać z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – zamierzeniem funduszu jest zmniejszenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

 

 

Zobacz jak łatwo złożyć wniosek o dofinansowanie

Wnioski o dotacje najczęściej dostępne są na stronie projektu dofinansowania lub w stacjonarnej siedzibie organizatora. Najprościej i najszybciej przesłać dokumenty online np. za pośrednictwem banku. Można również wysłać wniosek pocztą lub zanieść osobiście do biura projektowego.

Od 3 sierpnia 2020 roku ruszyła specjalna infolinia, w której konsultanci udzielają odpowiedzi dotyczących programu Czyste Powietrze. Specjaliści pomogą również nie popełnić błędu we wniosku. Z Centrum Instalacji Ekologicznych SIB możesz szybko, łatwo i skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie. Pomagamy wypełnić, wysłać w odpowiednie miejsce dokumenty i zrealizować usługę zakupu oraz montażu ekologicznych urządzeń w ramach dotacji.